رویه ی انجام کار در چتر نیلی چگونه است؟چتر نیلی از یک استاندارد مدل شده ی طراحی نرم افزار برای انجام پروژه های خود بهره میبرد، در این استاندارد ابتدا سفارش دهنده نیاز های خود را بیان میکند، سپس نیازهای خود را همراه تیم چتر نیلی ساخت یافته میکند و در ادامه طراحی نرم افزار را در یک فرایند برون سپاری مشخص تحویل میگیرد.

مرحله ی اول – تحلیل نیازمندی ها و طراحی محصول

در مرحله ی تحلیل نیازمندی ها و یا Requirement Analysis، کارفرما نیاز های خود را مطرح میکند، از این مجموعه نیاز های لیست واره ای از ملزومات پروژه با کمک تیم کارگزار مشخص میشود، در این مرحله سعی میشود که تا جای ممکن فاز عملیاتی را قابل اجرا نمود و اگر نرم افزار در فاز اول به سر میبرد یک MVP یا کمینه محصول پذیرفتنی تعریف نمود.

مرحله ی دوم – آماده سازی طرح گرافیکی

در این مرحله بر اساس نیاز های شما، حالت گرافیکی نرم افزار آماده میشود تا تاییدات مورد نظر برای آغاز مرحله ی بعد به اتمام برسند. ارائه ی طرح گرافیکی در ادبیات جاری سند توضیح داده شده است.

مرحله ی سوم – انتخاب تکنولوژی اجرا

تیم فنی ما بر اساس نیازمندی ها و طرح گرافیکی شما تکنولوژی بهینه برای اجرای پروژه را مشخص میکنند و به نظر شما میرسانند.

مرحله ی چهارم – اجرا

عملیات اجرا پس از انتخاب زیر ساخت درخور آغاز میشود، برخی از زیرساخت هایی که در زمان ایجاد این سند جزو تکنولوژی های به روز برای اجرا بوده اند را در ادبیات جاری همین سند مشاهده میفرمایید.

مرحله ی پنجم – تست داخلی

تست داخلی پس اتمام اجرا آغاز میشود و نرم افزار توسط پدید آورندگان آن تست و بهینه میشود تا برای انتشار نسخه ی بتا آماده گردد.

مرحله ی ششم – تست کاربران اولیه (ارائه ی نسخه ی بتا)

در این مرحله نرم افزار تکمیل شده است و بایستی در بوته ی آزمایش کاربران واقعی قرار بگیرد، در اصل نسخه ی بتا اولین نسخه ی ایجاد شده در خارج از سازمان مجموعهٔ تولیدکنندهٔ نرم‌افزار، به منظور ارزیابی واقعی آزمایش‌های Black / Grey-Box است و این فرایند تحویل دادن نسخه بتا به استفاده‌کنندگان را، ارائهٔ نسخه بتا گویند. نرم‌افزار سطح بتا معمولاً همه ویژگی‌های نسخهٔ اصلی را داراست، اما امکان دارد اشکالات و عملکردهای شناخته شده در حد بسیار کمی وجود داشته باشند. کاربرانِ نسخه بتا را، آزمایش‌کنندگان بتا گویند. آن‌ها معمولاً مشتریان فعلی یا آینده سازمان هستند که از نرم‌افزار استفاده می‌کنند.

مرحله هفتم – انتشار نهایی و بهینه سازی سرور

پس از آماده سازی و رفع اشکالات جزئی باقیمانده، نرم افزار به صورت رسمی آغاز به کار میکند و از این پس دوره ی پشتیبانی و بهینه سازی سرور برای جواب گویی به مشتریان و یا کاربران آغاز میشود.

مرحله هشتم – پشتیبانی و ارتقا محصول

چتر نیلی پس از تحویل پروژه رویه های استانداردی برای طراحی پشتیبانی و مشخص کردن SLA یا Service Level Agreement دارد و پس از انتشار نرم افزار، در کنار کسب و کار شما با هدف ارتقای محصول و رضایت مخاطبانش میکوشد.

برآورد قیمت و زمان

شرکت چتر نیلی ساز و کار مشخصی برای برآورد زمان، هزینه ها و فاز های پرداخت دارد که در آن قیمت نهایی پروژه در کنار ریز خدمات (در صورت نیاز) پس از مشخص شدن ابعاد پروژه به صورت دقیق، در قالب یک پروپوزال به مشتری اعلام میشود..